Nyheter

Gå till nyhetsarkivet

För sökande till Lärling

Information till dig som ska välja gymnasium.

Läs mer om För sökande till Lärling

Ekeby interaktivt

Nu finns möjligheten att interaktivt besöka Lärling på Ekeby.

Läs mer om Ekeby Interaktivt

Vill du både jobba och plugga?

Vill du lära dig ditt drömjobb samtidigt som du tar en gymnasieexamen? Då passar lärlingsutbildningen dig! Teori i skolan två dagar i veckan och APL (praktik) på en arbetsplats tre dagar i veckan.

Läs mer om För elever

Läs mer om NIU här.

På lärlingsutbildningen, som är förlagd på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby, kan du läsa Nationell idrottsutbildning, NIU.

Läs mer om Idrottsutbildningen NIU

 

Erasmusprojektet

Lärlingsutbildningen deltar i Erasmusprojektet. Ett samarbete mellan Sverige, Estland och Norge pågår inom ämnet el- och hybridfordonsteknik. Projektet startade 31/12/2020 och kommer att pågå under två års tid.

Lärlingsutbildningen

Expedition

Anmäl frånvaro

Skola24
Telefon: 0515-77 76 01
Anmäl frånvaro varje dag.