Program och inriktningar läsåret 2022 - 2023

Elev i skolan och arbetslivet

 

Den gymnasiala lärlingsutbildningen växer! Fler och fler elever inser fördelarna med att ha en stor del av utbildningen arbetsplatsförlagd. Nedanstående program och inriktningar kommer att vara sökbara till nästa läsår, 2022/2023. Beslut om valbara program och inriktningar inför varje läsår tas av Utbildningsnämnden.