HOTELL OCH TURISM (HT)

En utbildning där målet är att öppna dörren till en variationsrik och omväxlande bransch där det finns en mångfald av stimulerande yrken.

Inriktning Hotell och konferens

På hotell- och turismprogrammet lär du dig hur man planerar, organiserar och genomför olika event, möten och konferenser. Du får även kunskaper i reception och bokning, samt service och bemötande. Efter att ha läst hotell- och turismprogrammet kan du arbeta i reception, eller med konferens, mässor, evenemang och försäljning, samt inom service-och resebranschen.

Utbildningen förbereder dig för en framtid inom världens största näring. Här får du de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-konferens- och turismnäringen.

Service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och företagande, samt resmål och resvägar är viktiga delar i utbildningen. Studieresor och studiebesök är trevliga inslag för att få kunskap om olika hotell, besöksmål och företagande.

Vi har ett utvecklat samarbete med många hotell-och konferensanläggningar i både vår region och på Arlanda. Detta är en styrka för utbildningen, då den arbetsplatsförlagda undervisningen med bra handledare är av stor betydelse.

Genom lärlingsutbildningen får du arbetslivserfarenhet och ett brett kontaktnät som ger dig stora chanser till en anställning efter avslutade studier.

Vill du skaffa dig en grund för fortsatta studier vid högskola och universitet finns det möjlighet att välja till kurser för grundläggande högskolebehörighet. 

Hotellelev       

 

Inspirationslänkar

Att gå ett yrkesprogram kan förändra livet

Uppdaterad: