HOTELL OCH TURISM (HT)

En utbildning där målet är att öppna dörren till en variationsrik och omväxlande bransch där det finns en mångfald av stimulerande yrken.

Hotell- och turismprogrammet (HT) är en gymnasieutbildning för dig som gillar fart och fläkt. Den passar dig som tycker om att ge service och leder till kvalificerade yrken som innebär möten med människor i spännande miljöer. Det är också en utbildning för dig som vill få chansen att arbeta utomlands i framtiden. Turismen har haft en gynnsam utveckling i vårt område under senare år. Förutom den traditionella har den upplevelsebaserade turismen ökat kraftigt.

Vi utvecklar nu ett samarbete med flera större hotell- och konferensanläggningar i vår region.Hotellelev
Vi lever i ett samhälle där vi ofta är ute och reser. Vi behöver bo och äta utanför hemmet, vilket får till följd att antalet arbetstillfällen inom hela hotell- och turistbranschen ökar.

I din utbildning ingår också två kurser i Turism; Besöksnäringen samt Resmål och resvägar. Här får du lära dig mer om fritidsturism, affärsturism, aktiviteter och upplevelser samt natur-och kulturturism.

Inriktningar

Hotell och konferens

På inriktningen Hotell & konferens lär du dig hur man planerar, organiserar och genomför olika event, möten och konferenser. Du får även fördjupade kunskaper i bemötande och service. Efter att ha gått inriktning Hotell & konferens kan du arbeta i reception eller med våningsservice, konferens, mässor, evenemang och försäljning.

Poängplan för HT inriktning Hotell och konferens (PDF, 297 KB)

 

Uppdaterad: