Idrottsutbildningen NIU

På lärlingsutbildningen, som till hösten 2023 kommer att förläggas på Ellen Fries, kan du läsa Nationell idrottsutbildning, NIU.