Idrottsutbildningar

På lärlingsutbildningen, som är förlagd på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby, kan du läsa Nationell idrottsutbildning, NIU, och Lokal idrottsutbildning, LIU.