Programinriktat val

På Lärlingsutbildningen finns möjlighet att läsa programinriktat val. Det ger elever som saknar behörighet möjlighet att komma in på ett nationellt program eller förbereda sig för arbetslivet. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

Programinriktat val (IMV) – eleverna läser integrerat (i samma klass) som elever på nationellt program. Det grundskoleämne de saknar läses vid sidan av gymnasiekursen.

Programinriktat val Barn- och fritidsprogrammet (PDF, 270 KB)
Programinriktat val Försäljnings- och serviceprogrammet (PDF, 270 KB)
Programinriktat val Fordons- och transportprogrammet (PDF, 274 KB)

Uppdaterad: