Programinriktat val

På Lärlingsutbildningen finns möjlighet att läsa programinriktat val. Det ger elever som saknar behörighet möjlighet att komma in på ett nationellt program eller förbereda sig för arbetslivet. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan. Eleven läser det ämne den saknar parallellt med gymnasiekursen, till exempel, om du saknar matte från årskurs nio läser du nians matte samtidigt som du läser matte ett kursen på gymnasiet. Du har ett år på dig att bli klar med grundskoleämnet du saknar.

Programinriktat val (IMV) – eleverna läser integrerat (i samma klass) som elever på nationellt program. Det grundskoleämne de saknar läses vid sidan av gymnasiekursen.

Information om Programinriktat val IMV (PDF, 72 KB)

 

Uppdaterad: