VVS OCH FASTIGHET (VF)

En utbildning där du lär dig praktisk energianvändning, VVS, fastighetsunderhåll och kyl- och värmeteknik.

Väljer du VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ligger vägen öppen till ett fritt yrke som har framtiden för sig. Här handlar mycket om energifrågor vilka hör till de mest omdebatterade idag. Energi kan översättas till kraft. Energi behöver vi för att få ljus och värme eller driva maskiner och anläggningar.

Fastighetselev

Miljöhänsyn, kretslopps-tänkande och teknikens betydelse för utvecklingen av det hållbara samhället är viktiga frågor i utbildningen. Noggrannhet och säkerhetstänkande är viktiga i utbildningens alla delar eftersom programmets utbildning berör människors vardag och säkerhet. Att komma med kreativa lösningar på allehanda problem ingår i din vardag, och du arbetar med både händer och hjärna. Yrkena bjuder på mycket social kontakt och varierande typer av arbete.

På lärlingsutbildningen kan du välja Fastighetsinriktningen.

Inriktning Fastighet

Inriktningen fastighet ger kunskaper om uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar samt om funktioner hos system med tillhörande komponenter och den tekniska dokumentation som används i yrket.
Den ger även fördjupade kunskaper i service, drift och underhåll samt utomhus- och inomhusmiljö.
Exempel på yrken: fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd.

Programblad Fastighet (PDF, 96 KB)

Inspirationslänkar

Att gå ett yrkesprogram kan förändra livet

Uppdaterad: