Drömjobbet redan i skolan?

Vill du lära dig ditt drömjobb samtidigt som du tar en gymnasieexamen? Du har teori i skolan två dagar i veckan och praktik (APL) på en arbetsplats tre dagar i veckan.

När du är färdig har du både en gymnasieexamen och en bred yrkesutbildning. Med de arbetsplatskontakter du får är chansen stor att du även har ett jobb efter skolan. Du kan också välja att läsa fler kurser och få en högskolebehörighet. Då finns tre vägar öppna för dig när du är färdig med din gymnasieutbildning;

  • Jobba
  • Läsa på yrkeshögskola
  • Läsa på högskola/universitetet.

Att vara gymnasial lärling innebär att du praktiskt lär dig ett jobb och samtidigt läser de gymnasiegemensamma kurserna (t.ex. matte, svenska och engelska) på gymnasieskolan, du varvar dina skoldagar med utbildning på en riktig arbetsplats. Tre dagar i veckan spenderar du på en noga utvald arbetsplats och resten av veckan, två dagar, i skolan. När du är färdig har du en yrkesexamen och värdefulla företagskontakter för framtiden. 

Aktuella arbetsplatser

Lärlingsutbildningen samarbetar med arbetsplatser som vill hitta och forma morgondagens arbetskraft. Vilka platser som är aktuella beror på vilka inriktningar eleverna söker. Vi handplockar arbetsplatserna efter elevernas yrkesval. Innan eleven placeras på en APL (arbetsplatsförlagt lärande) ska skolan godkänna den. Det handlar bland annat om arbetsmiljö och att lärlingen får en handledare med rätt utbildning och erfarenhet. När det är klart skriver vi ett utbildningskontrakt. Där står det vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen.

Viktigt samspel under lärlingsutbildningen

Till varje inriktning som vi startar finns en yrkeslärare med erfarenhet och kompetens inom området. Under lärlingsutbildningen möts kontinuerligt eleven, yrkesläraren och handledaren. Ni kommer att ha återkommande samtal och det är en viktig del i utbildningen. Syftet är att stämma av hur det går för dig som elev samt planera och följa upp utbildningsmål och genomförda kursmoment. Yrkesläraren besöker dig regelbundet på arbetsplatsen, dessutom träffas ni på skolan varje vecka. På arbetsplatsen finns en utbildad handledare som instruerar dig. 

Du kan få lärlingsersättning

Lärlingsersättning är ett extra bidrag för måltider och resor som du får när du är lärling på en arbetsplats. Läs mer >>

Du kan få en lärlingsanställning

Om du gör riktigt bra ifrån dig på din APL-plats kan arbetsplatsen erbjuda dig en lärlingsanställning . Då får du förutom studiebidrag även en lön under tiden du går din gymnasieutbildning. Läs mer >>

 

Examensmål för lärlingsutbildningen

För lärlingsutbildningen gäller samma krav som för de skolförlagda yrkesprogrammen. När du är färdig har du en yrkesexamen. Du kan också välja att läsa in en grundläggande högskolebehörighet för att kunna studera vidare på högskola och universitet.

För en yrkesexamen ska du ha läst 2 500 poäng, varav av 2250 av poängen ska vara godkända. I de godkända betygen ska följande kurser ingå:

  • svenska eller svenska som andraspråk 1
  • engelska 5
  • matematik 1
  • godkänt gymnasiearbete
  • programgemensamma kurser om 400 poäng
Uppdaterad:

Andra sidor under: Drömjobbet redan i skolan?