Lärlingsersättning

Du som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan söka lärlingsersättning hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Det är ett bidrag på upp till 1 000 kr/månad som du kan få när du är lärling på en arbetsplats. För att få lärlingsersättning måste du gå på en gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan där delar av utbildningen är på en arbetsplats. Du måste ha ett utbildningskontrakt för att kunna få lärlingsersättning, dvs ett avtal mellan dig, skolan och arbetsplatsen där den studerande har sin lärlingsplats. Skolan ombesörjer detta.

Söka lärlingsersättning

Om du vill ansöka om lärlingsersättning ska du skicka in en blankett som heter ”Ansökan om lärlingsersättning”. Du hittar blanketten på www.csn.se. Vi på skolan kan hjälpa dig att ansöka om ersättning.

Uppdaterad: