Elevhälsa

Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Alla elever ska ha förutsättningar, stöd och hjälp för att klara sina studier oavsett vilket program de studerar. Elevhälsan ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan på Lärlingsutbildningen

På Lärlingsutbildningen finns skolsköterska, kurator, skolpsykolog, elevhälsosamordnare, elevkoordinator, studie- och yrkesvägledare.

Skolsköterska 

Skolsköterska ansvarar för den medicinska kompetensen på skolan. Alla elever som börjar gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska. Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov. Skolsköterskan kan hjälpa elever att boka tid med skolläkare.

Skolkurator 

Skolkurator ansvarar för att hjälpa elever i psykosociala frågor och arbetar i första hand förebyggande. Skolkurator samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor runt eleven.

Skolpsykolog

Ekebygymnasiet ar ingen skolpsykolog anställd. Vi hänvisar våra elever till  Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare hjälper elever att göra medvetna val när det gäller studier och arbete. Studie- och yrkesvägledare samarbetar med skolans övriga personal. De erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Specialpedagogiskt stöd - Stugan

Stugan har öppet alla dagar för dig som vill jobba i lugn och ro. Här finns alltid en specialpedagog som hjälper dig. Du kan få stöd i dina studier.

Elever i behov av särskilt stöd kan få stöttning av specialpedagogerna på olika sätt:

  • undervisning individuellt eller i mindre grupp
  • planering och strukturering av studierna
  • anpassad studiemiljö och provsituation
  • kompensatoriska hjälpmedel

Öppettider för Stugan

Öppettiderna i stugan finns på dörren. Stugan har oftast öppet alla dagar utom onsdag förmiddag.

Mer om Lärlings elevhälsoarbete:

Kontakt elevhälsan Lärlingsutbildningen

Elevkoordinator LG, RL, IMV

Viktoria Landén

Kurator

Laila Lindahl

Skolsköterska

Sabrina Österman Pauksens

Specialpedagog, stöd i stugan

Maria Larspers
Uppdaterad: