Ersättning till arbetsplatsen

Arbetsgivare som tar emot en lärling kan få ett statsbidrag. Detta bidrag söks av skolan som anordnar utbildningen och betalas ut till företaget 2 gånger om året.

Bidraget för ersättning till arbetsgivare ändrades 2016 till högst 18 750 kronor per elev och termin. Dessa pengar ska gå oavkortat till den arbetsgivare som tar emot lärlingen.

Dessutom får arbetsgivare ersättning med högst 5 000 kronor för varje elev vars handledare har deltagit i en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket.

Om det är många som söker bidraget så minskas det proportionerligt för samtliga sökande.

15 mars 2016