Ersättning till arbetsplatsen

Arbetsgivare som tar emot en lärling kan få ett statsbidrag. Detta bidrag söks av skolan som anordnar utbildningen och betalas ut till företaget 2 gånger om året.

Bidraget för ersättning till arbetsgivare ändrades 2018 till högst 16 250 kronor per elev och termin (för elev med lärlingsanställning är ersättningen 18 750 kronor). Dessa pengar ska gå oavkortat till den arbetsgivare som tar emot lärlingen.

Dessutom får arbetsgivare ersättning med högst 5 000 kronor för varje elev vars handledare har deltagit i en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket.

Om det är många som söker bidraget så minskas det proportionerligt för samtliga sökande.

Uppdaterad: