Ersättning till arbetsplatsen

Arbetsgivare som tar emot en lärling kan få ett statsbidrag. Detta bidrag söks av skolan som anordnar utbildningen och betalas ut till företaget 2 gånger om året.

Bidragets storlek (under 2022)

Ersättning till arbetsgivare - högst 16 250 kronor per elev och termin. Dessa pengar ska gå oavkortat till den arbetsgivare som tar emot lärlingen.

Ersättning till arbetsplats som har elev med Gymnasial Lärlingsanställning är ytterligare 2 500 kronor per termin.

Ersättning för utbildade handledare – högst 5 000 kronor per elev och termin.

Denna ersättning betalas också ut till arbetsgivaren. Företaget bestämmer sedan om och hur man utbetalar till den (utbildade) handledaren.

Varför det framför summan står "högst" beror på att Skolverket har en bestämd pott med medel för dessa bidrag och om det blir väldigt många ansökningar i landet för dessa bidrag så minskas beloppet. Ändringar av ersättningsnivån kan också ske pga beslut av Utbildningsdepartementet.

Arbetsgivaren ska inte betala moms på den ersättning för gymnasial lärlingsutbildning som huvudmannen betalar ut. Däremot ska ersättningen registreras som en inkomst av arbetsgivaren.

Vi ordnar med ansökan och administration så ni behöver inte göra något kring detta nu. När vi får meddelande från Skolverket om att de bidrag vi sökt har beviljats och utbetalats till kommunen, så får ni ett brev som talar om hur ni ska fakturera oss för att erhålla bidraget som arbetsgivare för att ta emot lärling.

För att APL-platsen ska få ersättning för utbildad handledare så måste handledaren genomgå Skolverkets webbaserade utbildning. Det är inget krav för att vara handledare men är en bra och trevlig nätbaserad utbildning som kan genomföras när man själv vill (ca 4 timmar). När man är klar med alla fem moduler så ska intyget mailas till undertecknad. Det finns även en sjätte modul som är frivillig att genomföra som handlar om anpassningar på APL. Utbildningen genomför du endast en gång, men för att få ersättning fr.o.m. höstterminen så behöver vi ditt intyg senast 15 oktober respektive 15 mars för vårterminen om du inte tidigare genomfört utbildningen och sänt in intyg till oss.  

Utbildningen finns på Skolverkets webbsida, där kan du skapa ett konto och logga in.

Om det är många som söker bidraget så minskas det proportionerligt för samtliga sökande.

Uppdaterad: