Handledarutbildning

För dig som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Skolverkets handledarutbildning

Skolverket erbjuder en webbaserad handledarutbildning för handledare som tar emot elever i apl (arbetsplatsförlagt lärande). Syftet med utbildningen är att handledaren ska bli väl förberedd för att handleda elevers lärande och veta vad som förväntas av arbetsplatsen respektive skolan. Utbildningen är gratis och öppen för alla, men vänder sig främst till handledare som tar emot elever i apl (inkl. lärling) i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna samt till yrkeslärare och apl-ansvarig.Utbildningsanordnare kan också använda utbildningen exempelvis vid handledarträffar.

Till utbildningen

Vi på Uppsala kommuns lärlingsutbildning hjälper dig gärna att komma igång. Kontakta lärlingsutbildningens programrektor, lärlingskoordinator eller den yrkeslärare som har ansvar för den elev du handleder så visar vi dig hur utbildningen går till. Vi anser att Skolverkets handledarutbildning håller en mycket hög klass (den fick pris för bästa E-learning i Swedish Learning Awards 2015) och bidrar till en ökad förståelse för handledaruppdraget och därmed till en bättre utbildning för eleven. Vi vill därför att alla våra handledare ska genomföra Skolverkets handledarutbildning.

Du registrerar dig med namn, mailadress och ett lösenord på webbplatsen och kan sedan navigera igenom utbildningen i egen takt. Efter fullföljd utbildning skriver du själv ut ditt intyg. 

Utbildningens delar

Apl-handledarutbildningen består av en handledarintroduktion med fyra moduler och en fördjupningsmodul om lärlingsutbildning och handledning. Handledarintroduktionen motsvarar cirka två utbildningsdagar och fördjupningsmodulen motsvarar en utbildningsdag.Läs om innehållet i de olika modulerna

Möjlighet till extra statsbidrag

Skolans huvudmän kan söka extra statsbidrag för ersättning till arbetsgivare om lärlingselevernas handledare har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket.  Statsbidrag för utbildade apl-handledare

Uppdaterad: