Gymnasiemässan 15 november 2018

Välkommen att besöka vår monter på åretsgymnasiemässa i Fyrishov, passa på att prata med våra yrkeslärare och lärlingselever.

Lärlingsmontern

18 september 2018