Lärlingar säkrar återväxten på Upplands Motor

Att använda ett lärlingssystem kan vara ett sätt för företag att säkerställa återväxten av svårrekryterad arbetskraft. Upplands Motor har i tio år utbildat ett trettiotal lärlingar.

30 mars 2015