Lärlingselever på Skolverkskonferens

4 av våra lärlingar deltog tillsammans med en av våra lärlingskoordinatorer i Skolverkets SYV-konferens.

I samband med Skolverkets konferens ”Motivera för Framtiden” på Arlanda den 5 oktober fanns Lärlingsutbildningen representerade för att informera om Gymnasial Lärlingsutbildning i allmänhet och om Lärlingsutbildningen, Uppsala kommun, i synnerhet. 4 stycken av våra elever från årskurs 2 var inbjudna för att berätta hur det är att vara lärling och för att besvara frågor.4 elever talar

Det var ca 110 lärare och studie- och yrkesvägledare anmälda till konferensen på Arlanda, vars syfte var att stärka lärares och studie- och yrkesvägledares kompetens om olika yrken och gymnasial yrkesutbildning för att ge eleverna bättre valkompetens inför sitt val till gymnasiet.

Skolverkets långsiktiga syfte med konferensen var att öka attraktiviteten för yrkesutbildningar.

Bra jobbat Linnea, Melina, Kim och Hannes!

6 oktober 2016