Lärlingskonferens i Uppsala

Lärlingsutbildningen i Uppsala står som värd för en regional nätverkskonferens, Region mitt, den 8-9 november 2018.

Konferensen, som är initierad av Skolverket, riktar sig till skolledare och koordinatorer ansvariga för lärlingsutbildningar i denna region. Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter och stärka lärlingsutbildningarna i vår region.

18 september 2018