Gymnasial lärlingsutbildning flyttas till Ellen Fries gymnasium från Ekeby

Från höstterminen 2023 flyttas den gymnasiala lärlingsutbildningen från Uppsala yrkesgymnasium Ekeby till Ellen Fries gymnasium.

Alla elever som idag går på en gymnasial lärlingsutbildning flyttas från Ekeby till Ellen Fries gymnasium från och med höstterminen 2023. Elever som i gymnasievalet ska söka en gymnasial lärlingsutbildning gör det till Ellen Fries gymnasium i stället för till Uppsala yrkesgymnasium Ekeby.

Öppet hus på Ellen Fries gymnasium

Ellen Fries gymnasium har öppet hus 1 februari, där visas även gymnasial lärlingsutbildning som flyttas från Ekeby till Ellen Fries. 

Bakgrund till flytten av utbildningarna

Lokalerna som Uppsala yrkesgymnasium Ekeby använder är slitna, har dålig funktionalitet och är för stora för nuvarande elevantal. Kontrakten för lokalerna löper dessutom ut under 2023 och 2024. Därför har gymnasiechefen fattat ett beslut om att flytta vissa utbildningar till andra gymnasieskolor efter sommaren 2023. 

Läs nyhet på uppsala.se – Flera gymnasieutbildningar flyttar från Ekeby 

11 januari 2023