Lärlingsutbildning ska ge jobb efter gymnasiet

Gymnasieskolans nystartade lärlingsutbildning ska leda raka vägen ut i arbetslivet (artikel i UNT). 

11 september 2015