Lärlingsutbildningen i samarbete med Stockholms universitet

Hur validerar vi bäst elevens yrkeskunskaper? Genom ett samarbete med Stockholms universitet hoppas vi kunna utveckla vårt arbete med att synliggöra elevens lärande.

I samarbete med Stockholms universitet och Lärlingscentrum har vi inlett ett forskningsprojekt med syfte att synliggöra elevens lärande på sin arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande För oss är det viktigt att kunna säkerställa att våra elever får de kunskaper som kursplanen och yrket kräver. Genom det här forskningsprojektet hoppas vi hitta nya sätt att validera yrkeskunskaper.

24 oktober 2017