Lärlingsutbildningen startar som planerat hösten 2015

Du har säkert redan hört om planerna för Bolandgymnasiet: Att skolan stänger om två år och utbildningsprogrammen flyttar till andra skolor. Lärlingsutbildningen startar som planerat på Bolandgymnaiset hösten 2015. Var utbildningen skall placeras framöver kommer det information om under HT 2015.

4 maj 2015