Stort intresse för Lärlingsutbildningen i årets gymnasieval

Antalet förstahandssökande till Lärlingsutbildningens yrkesprogram har slagit rekord i årets gymnasieval.

Därmed fortsätter en tydlig trend att allt fler ser Lärling som ett attraktivt utbildningsalternativ vid sök till yrkesprogram på Gymnasienivå.

Inför kommande läsår innebär det en ökad konkurrens om platserna och ett allt högre meritvärde krävs nu för studier på Lärlingsutbildningen.

26 februari 2018