Träffa Lärlingsutbildningen på UKK den 2 mars!

På onsdag den 2 mars kommer Lärlingsutbildningen att finnas representerad på UKK i samband med Relationsdagen.

Till Relationsdagen kommer ungefär 1000 deltagare ur Uppsala läns näringsliv för att inspireras och knyta kontakter. 

Vi kommer att finnas på plats för att informera om Lärlingsutbildningen samt knyta kontakter med företag och branscher.

Välkomna att hälsa på oss på plats.

25 februari 2016