Upplands Motors syn på lärlingar

Läs hur bilföretaget Upplands Motor beskriver sitt samarbete med Lärlingsutbildningen.

Roine Tibblin har jobbat på Upplands Motor sedan 1968. I dag är han ansvarig för företagets kontakter med skolorna i Uppsalaområdet, och för det lärlingssystem företaget har. Lärlingarna hjälper till att säkerställa återväxten av kvalificerad arbetskraft och det har i sin tur bidragit till att företaget kunnat växa och vidareutvecklas.

Läs mer här >>

21 juni 2016