Uppsala kommuns lärlingssatsning uppmärksammas på Skolverkskonferens

Lärlingsutbildningen var inbjudna till Skolverkets konferens Att starta Lärlingsutbildning 15-16/3 i Stockholm.

Lärlingskoordinator Stefan Nilsson samt yrkeslärare Christina Dolk stod för en av programpunkterna då man ombetts att presentera Uppsala Kommuns Lärlingsutbildnings bakgrund och utveckling i allmänhet samt koordinatorrollen i synnerhet.Stefan och Christina

- Vi tycker att det är väldigt roligt att få fungera som en förebild för andra skolor som ännu är i uppstartsfasen. Vi ser det som ett bevis på att vi jobbar åt rätt håll, säger Stefan.

- Det är mycket stimulerande och roligt att få representera och vara en del av Uppsalas växande lärlingsutbildning. Vi har ju varit i en ständig utvecklingsfas sedan starten, tillägger Christina.

(Bilden är från ett tidigare tillfälle)

19 mars 2018