Nationell idrottsutbildning, NIU

Lärlingsutbildningen erbjuder yrkesprogram där du kan kombinera dina gymnasiestudier med en idrottssatsning på nationell- och lokalnivå.

Yrkesprogram som du kan kombinera med idrottssatsning på nationell nivå

 • barn- och fritidsprogrammet
 • bygg- och anläggningsprogrammet (endast på inriktningen mark och anläggning)
 • fordon- och transportprogrammet (endast på inriktningen personbil)
 • försäljnings- och serviceprogrammet
 • hotell- och turismprogrammet
 • restaurang- och livsmedelsprogrammet (endast på inriktningen kök och servering)

Du kan välja bland sex idrotter när du studerar NIU:

 • bandy
 • basketboll
 • fotboll
 • innebandy
 • handboll
 • ishockey

Mål och poäng

Utbildningens mål är att ge dig som idrottar en yrkesutbildning med möjlighet till fortsatta studier. Samtidigt får du möjlighet att utvecklas som idrottsutövare eller idrottsledare. Kurserna inom idrottsspecialisering, tränings- och tävlingslära, träningslära, idrottsledarskap och pedagogiskt ledarskap genomförs på entreprenad av Upplands Idrottsförbund.

På NIU läser eleverna 400 poäng praktiska och teoretiska idrottskurser som programfördjupning och individuellt val inom programmets 2500 poäng. Dessutom finns möjlighet att utöka programmet med 200 poäng idrottskurser.

Läs mer och ansök till NIU

Om du inte är folkbokförd i Uppsala kommun och vill söka NIU

Om du vill söka till NIU och inte är folkbokförd i Uppsala kommun är det viktigt att känna till reglerna om samverkansavtal mellan kommuner. Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, har regional antagning vilket innebär att NIU inte är riksrekryterande. Om eleven inte bor i Uppsala kommun garanteras inte en förstahandsmottagning utan eleven blir oftast mottagen i andra hand. Ett frivilligt samverkansavtal mellan Uppsala kommun och hemkommunen kan upprättas och det kan ge eleven rätt att bli mottagen i första hand. Kontakta din hemkommun för mer information.

Boende

Vi rekommenderar Uppsala Gymnasieboende.

Om kostnader, kontakt, hur du anmäler intresse eller boka ett besök på uppsalagymnasieboende.se

Madeleine Engström

Studie och yrkesvägledare

Ansvarig för: hotell- och turism (HT), restaurang- och livsmedel (RL) och lärlingsutbildningen (LG)

Studie- och yrkesvägledare ska hjälpa elever att göra medvetna val när det gäller studier. Studie- och yrkesvägledare arbetar utifrån gällande styrdokument och samarbetar med skolans personal.

Studie- och yrkesvägledare erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Uppdaterad: