Besök för årskurs 9 på Lärling

Du är välkommen att besöka vår skola under en vanlig skoldag. Kom och träffa yrkeslärare, elever och annan personal på Lärlingsutbildningen. Du får även se skolans lokaler och svar på dina frågor.

Vill du anmäla dig, fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Program på Lärling * Välj den utbildning du vill prova på.

Hantering av personuppgifter

Utbildningsnämnden i Uppsala kommun behandlar dina personuppgifter du skriver in i formuläret för att handlägga din ansökan om att få gå en besöksdag. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för ett allmänt intresse. Utbildningsnämnden i Uppsala kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Uppgifter som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar och kan därmed komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782). När besöksdagen är genomförd tas personuppgifterna bort. 

Läs mer om dina rättigheter och om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

För att kontakta utbildningsnämnden för frågor om din personuppgiftsbehandling kan du maila utbildningsnamnden@uppsala.se

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB, kontaktperson Laura Gashi, genom att maila dso.uppsala@jpinfonet.se

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: