APL-pärmen

Här hittar du de viktigaste dokumenten vi använder oss av i vår kontakt med apl-platserna. Alla elever har dessutom en egen arbetsplatspärm som dessutom innehåller individ- och programinriktningsspecifika uppgifter som t.ex. kontaktuppgifter, omdömen, kursinnehåll och programmål.

1.         Kontaktuppgifter elev och skola

2.         Vad är apl?

3.         Programbeskrivning och kursplaner

4.         Arbetsmiljö för elever, vad gäller?

5.         Utbildningskontrakt

6.         Handledarrollen och handledarutbildningen

7.         Trepartssamtalet

8.         Loggbok för elev och handledare

9.         Tidsredovisning

10.       Utvärdering

 

 

Uppdaterad: