Allt fler väljer lärlingsutbildningar

Skolverket konstaterar i en ny rapport att antalet elever som studerar på gymnasiernas lärlingsutbildningar har ökat kraftigt det senaste året och utbildningarna ger också goda chanser till jobb efter gymnasiet.

Enligt Skolverkets enkät bland 30 av de mest etablerade lärlingsutbildningarna är formen framgångsrik. Av de nära 400 elever som svarade på enkäten hade 9 av 10 jobb 1,5 år efter utbildningen.

– Det viktigaste är att skolorna har bra samarbete med arbetsplatserna och att de som tar hand om eleverna ute på arbetsplatserna får ordentlig handledarutbildning och vet vad man förväntas göra, säger Lotta Naglitsch.

Men även om drygt 8 000 elever går på lärlingsprogrammen är det ganska långt kvar till målet på ungefär 25000.

– Vi har ju inte någon tradition av lärlingsutbildning i Sverige. Vi måste skapa vår egen utbildningsform som fungerar här, säger Lotta Naglitsch.

Lyssna på klippet från Dagens eko 2015-12-10 >>

10 december 2015