Erasmusprojektet

Ett samarbete mellan Sverige, Estland och Norge pågår inom ämnet el- och hybridfordonsteknik. Projektet startade 31/12/2020 och kommer att pågå under två års tid.

Lärseminarium på CELF i interaktiv videoproduktion förbereder elever för säker hantering av e-fordon på en verkstad. Fordonslärare från Sverige, Danmark och Tyskland deltar i projektet.

Kontakter är: Max Michael, Uppsala yrkesgymnasium Ekeby, Pär Winter, Erikslundsgymnasiet, Borlänge, Claus Brandt Kristensen & Carsten Jensen, CELF, Nyköping, Ingolf Zupfer, SBBS Technik Gera, Andreas Jörk, HWK Gera och Patrick Ärlemalm, Amledo & Co AB, Stockholm.

Ny digital undervisning och utbildning i e-fordons VET SE20-1-SE01-KA226-VET-092422, med stöd av Erasmus + i samarbete med Transportföretagen. Koordinator Patrick Ärlemalm på Amledo & Co AB.

Läs mer här:

What can we do together when the vehicle sector is going digital.pdf (PDF, 2 MB)

9 september 2022