Lärlingsutbildningen byter lokaler

Lärlingsutbildningen byter lokaler till nästa läsår, i augusti 2016 flyttar vi till Ekebygymnasiet!

Bolandgymnasiet ska enligt beslut läggas ner till senast 2017, de program som idag finns på skolan ska flyttas till andra skolor. För Lärlingsutbildningen innebär det att vi från och med augusti 2016 kommer att vara lokaliserade på Ekebygymnasiet. Ekebygymnasiet är en skola med många yrkesprogram (El- & enegiprogrammet, Hotell- & turismprogrammet och Restaurang & livsmedelsprogrammet) vilket vi tror kommer att gynna vår verksamhet. Vi kommer naturligtvis fortsätta det nära samarbete vi har med yrkeslärare från de övriga kommunala skolorna.

Läs mer om Ekebygymnasiet här >>

13 december 2015