Lärlingsutbildningen medverkar i internationell konferens

En konferens i ett Erasmus plus-projekt där GLU från Uddevalla, ett utbildningscentrum i Ribércourt (nära Paris) och ett lärlingscentrum i Palermo deltagit.

Projektet har haft som syfte att diskutera och finna modeller för att starta nya lärlingsutbildningar och hur man i lärlingsutbildningar kan utveckla handledarrollen.

- Det är mycket kul att vi har blivit inbjudna. Vi delar gärna med oss av våra goda erfarenheter från den resa vi i Uppsala gjort de senaste tre åren. Det ska också bli intressant och lärorikt att ta del av övriga deltagares erfarenheter, säger Stefan Nilsson, lärlingskoordinator i Uppsala.

7 december 2017